You are here

Přihlašování na semináře "Determinační kurz sinic a řas"

Datum narození je nutné vyplnit kvůli vystavení osvědčení v rámci systému DVPP MŠMT
Prosím uveďte adresu školy, případně adresu trvalého bydliště, pokud si budete účastnický poplatek hradit sami. V případě školy, uveďte IČO
michael kors outlet michael kors handbags outlet