You are here

PRO UČITELE

Sinice a řasy představují v učebnicích tradičně poněkud přehlíženou skupinu organismů. Jejich význam je přitom pro existenci života na Zemi velmi zásadní - většinu kyslíku, kterou dýcháme, vyprodukovaly sinice, ze zelených řas vznikly suchozemské rostliny, z rozsivek vznikla ropa...

Právě proto přicházíme s možnostmi jak žákům a studentům atraktivním způsobem předat informace o této skupině organismů a Vám, jako vyučujícím, bychom rádi nabídli příležitost rozšířit si znalosti o těchto fascinujících organismech. 

Botanický ústav AV ČR je akreditován MŠMT jako vzdělávací instituce v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

V současné době naše sbírka ve spolupráci s Botanickým ústavem nabízí:

​Výukové sady sinic a řas pro střední a základní školy 

Semináře pro učitele - "Jak učit o řasách", "Mokřadní rostliny" a "Ekologie sinic a řas"

Exkurze do sbírky

 

V případě zájmu nás můžete kontaktovat: 

 

Attachments: 
michael kors outlet michael kors handbags outlet