You are here

Price list/Ceník služeb

Price list of the CCALA collection

(Česká verze ceníku)

Item
Final price (EUR)
VAT incl.1
Cultures of cyanobacteria, algae and non-seed plants
Culture in liquid medium (250 ml) for commercial purposes
75,00 EUR
for academic/research purposes
 
discount on basic price based on demand (Juran.Josef@ibot.cas.cz)
Standard culture in tube on agar slant or liquid (30 ml) for commercial purposes 50,00 EUR
for academic/research purposes discount on basic price based on demand (Juran.Josef@ibot.cas.cz)
Mixed algal culture (as a food source for zooplankton) – 500 ml
37,50 EUR
Culture of moss, liverwort or fern on agar medium
20,00 EUR
Every further culture of the same strain2
-50 %
Express delivery (sent out within one week)
+50 %
Maintaining strains
Keeping a patent or type strain – 1 calendar year3
145,00 EUR
Cultivation media
Standard cultivation medium – Z, BB, BG11
1 liter of prepared sterile medium
5,00 EUR
set of stock solutions for 1 liter of final medium
Special cultivation medium4
1 liter of prepared sterile medium
6,00 EUR
set of stock solutions for 1 liter of final medium
     
Strain exchange 
Strain exchange between culture collections free for WFCC members
Postage and packing
Additional packaging for orders over 2 kg (e.g. media orders) 4,00 EUR
Postage and packing fee (max. 1 kg) Slovakia & Poland
15,00 EUR
within Europe5
20,00 EUR
outside Europe5
25,00 EUR
Delivery by EMS service – on request
individual rate according the provider’s price-list
 
Maximal ordering amount is 20 items per one order (larger orders will be divided). Standard delivery time is about 3 weeks, but it can vary depending on the size of the order and specific demands of the individual strains requested.
 
 
Ceník služeb sbírky CCALA
 
Položka
Cena (CZK)
vč. DPH
Kultury sinic, řas a výtrusných rostlin
Kultura v tekutém médiu (250 ml) pro komerční účely
1800,- CZK
pro výzkumné účely, pro výuku na školách
možnost slevy ze základní ceny na základě cenové poptávky (Juran.Josef@ibot.cas.cz)
Základní kultura, zkumavka agar (tekuté médium, 30 ml) pro komerční účely 1200,- CZK
pro výzkumné účely, pro výuku na školách
možnost slevy ze základní ceny na základě cenové poptávky (Juran.Josef@ibot.cas.cz)
Řasová směs – jako krmivo pro zooplankton (500 ml)
900,- CZK
Kultura mechu, játrovky, nebo kapradiny na agarovém médiu
475,- CZK
Každá další základní kultura téhož kmene1
-50 %
Expresní dodávka (zásilka odesílána do týdne)
+50 %
Udržování kmenů
Udržování typového nebo patentového kmene (1 kalendářní rok)2
3500,- CZK
Kultivační média
Standardní kultivační médium – Z, BB, BG11
1 litr sterilního média
125,- CZK
sada zásobních roztoků na přípravu 1 litru kultivačního média
Speciální kultivační médium3
1 litr sterilního média
150,- CZK
sada zásobních roztoků na přípravu 1 litru kultivačního média
Poštovné a balné
Dodatečné balné při objednávce nad 2 kg (např. objednávky médií) 100,- CZK
Poštovné a balné (do 1 kg)4
150,- CZK
Zaslání službou EMS – na požádání
dle platného ceníku poskytovatele
 
Maximální počet položek zasílaných v jedné zásilce je 20 (větší objednávky budou rozděleny). Běžná doba dodání je cca 3 týdny, doba se ale může změnit v závislosti na velikosti objednávky a specifických požadavcích jednotlivých objednaných kmenů.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------
Price excluding VAT applies to the customers from European Union who provide VAT registration number and to all customers outside EU. Back
2 Applies to standard culture on agar or in liquid medium, does not apply to 250 ml cultures. Back
3 This service guarantees that the strain is maintained exclusively for the customer, no other person have access to such strain or information on it. Type strains are also accepted to the collection with no charge in case they are offered for sale as any other strains. Back
4 Special cultivation medium include any medium used in the CCALA collection and listed at the CCALA webpage excluding the standard media (Z, BB, BG11). Back
5 Price for the packages above 1 kg will be increased according the weight of the package (max. 8 kg) and a distance of the destination. Back
 
 
Týká se základní kultury na agaru/tekutém médiu, netýká se kultur o objemu 250 ml. Zpět
2 Tato služba zajišťuje udržování kmene výhradně pro potřeby zákazníka, žádná jiná osoba nemá přes sbírku CCALA ke kmeni ani k informacím o něm přístup. Typové kmeny přijímáme do sbírky také bezplatně, v případě že budou vedeny v běžném sortimentu sbírky a nabízeny ostatním zákazníkům ke koupi. Zpět
3 Speciální kultivační média zahrnují všechna média používané k udržování kmenů ve sbírce CCALA uvedené na webstránce sbírky, mimo standardní kultivační média (Z, BB, BG11). Zpět
4 Cena za zásilky o hmotnosti přesahující 1 kg bude lineárně navýšena. Zpět 

 

michael kors outlet michael kors handbags outlet