You are here

SEMINÁŘE PRO UČITELE

FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ

Při vymýšlení seminářů jsme si dali za cíl představit Vám sinice a řasy netradiční formou tak, abyste mohli rozšířit své znalosti o této často přehlížené skupině organismů a zároveň získali zajímavé informace a zkušenosti, které byste mohli předat svým studentům. 
Od roku 2017 jsme rozšířili nabídku seminářů o seminář Mokřadní rostliny, jehož cílem je vyzvednout funkci mokřadů v krajině a adaptace rostlin na tento netypický biotop. 
Všechny semináře jsou akreditovány v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) u MŠMT. 

 

Determinační kurz sinic a řas

V kontextu aktuální epidemiologické situace v ČR se Determinační kurz sinic a řas ruší. Děkujeme za pochopení Více 

Cílem semináře je získání teoretických, ale především praktických znalostí v oblasti determinace sladkovodních sinic a řas, které pak mohou vyučující využít ve výuce biologie, praktických cvičeních nebo odborných biologických seminářích. 

 • termín konání: 3. a 4. října 2020
 • předpokládaná kapacita semináře: 18 účastníků
 • hodinová dotace: 17 vyučovacích hodin 
 • místo konání: Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • účastnický poplatek: 550 Kč  (z poplatku hrazeny studijní materiály, občerstvení a odměna pro lektory)
 • náplň semináře:
  • determinační znaky sinic a řas (přednáška, 3 hodiny)
  • terénní exkurze (4 hodiny)
  • determinace sinic a řas v odebraných vzorcích (praktická část, 5 hodin)
  • skupinový projekt (praktická část s diskuzí, 4 hodiny)
  • závěrečná diskuze (1 hodina)
 • Seminář je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (č.j. 28554/2017-1-1050) 
 • FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ

Jak učit o řasách

SEMINÁŘ BUDE V PRŮBĚHU ROKU 2019 REAKREDITOVÁN, NEJBLIŽŠÍ TERMÍN KONÁNÍ SEMINÁŘE JE DUBEN 2021

Seminář věnující se postavení sinic a řas v systému života, jejich fyziologii, ekologii a také biotechnologický potenciál. Součástí semináře je terénní část spojená s odběrem vzorků a následnou mikroskopickou analýzou.

 • předpokládaná kapacita semináře: 25 účastníků
 • hodinová dotace: 14 vyučovacích hodin 
 • účastnický poplatek: 363 Kč  (z poplatku hrazeny studijní materiály, občerstvení a odměna pro lektory)
 • náplň semináře:
  • nový systém eukaryot a postavení řas v tomto systému (přednáška, 1 hodina
  • biotechnologický potenciál sinic a řas (přednáška, 2 hodiny)
  • biologické interakce sinic a řas (přednáška, 2 hodiny)
  • odběr vzorků v terénu;determinace sinic a řas v odebraných vzorcích (exkurze s praktickou částí, 5 hodin)
  • rozbor učebnic biologie (přednáška s diskuzí, 1 hodina)
  • didaktické hry (2 hodiny)
  • závěrečná diskuze (1 hodina)
 • Během semináře je možnost prohlédnout si výukové sady sinic a řas a jednotlivé pracovní a metodické listy.
 • Fotogalerie: 2015,2016
 • Po skončení semináře je možné zúčastnit se komentované exkurze do Sbírky vodních a mokřadních rostlin (není součástí vlastního semináře).

Mokřadní rostliny

SEMINÁŘ BUDE V PRŮBĚHU ROKU 2019 REAKREDITOVÁN, NEJBLIŽŠÍ TERMÍN KONÁNÍ SEMINÁŘE JE ČERVEN 2020

Seminář se skládá z odborných přednášek, exkurze do mokřadních ekosystémů s demonstrací jednotlivých druhů rostlin a poté praktické části složené z mikroskopování vzorků sinic a řas, jako nedílné součásti mokřadů a také pozorování anatomické struktury vybraných zástupců vodních a mokřadních rostlin. Obsah semináře i zvolené demonstrované druhy rostlin a výběr materiálu pro praktickou část je takový, aby se jednalo o běžné druhy, lehce zařaditelné do výuky. 

 • předpokládaná kapacita semináře: 18 účastníků
 • hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin 
 • účastnický poplatek: 470,- Kč (z poplatku hrazeny studijní materiály, občerstvení a odměna pro lektory)
 • náplň semináře:
  • mokřady: fungování a jejich funkce (přednáška, 2 hodiny)
  • exkurze do mokřadních ekosystémů (6 hodin)
  • fyziologické adaptace vodních a mokřadních rostlin (přednáška, 2 hodiny)
  • anatomická stavba mokřadních rostlin (mikroskopické praktikum, 3 hodiny)
  • sinice a řasy (mikroskopické praktikum, 2 hodiny)
  • závěrečná diskuze (1 hodina)
 • Seminář je pořádán ve spolupráci se Sbírkou vodních a mokřadních rostlin. Po skončení semináře je možná komentovaná exkurze do této sbírky.

Ekologie sinic a řas

SEMINÁŘ BUDE V PRŮBĚHU ROKU 2019 REAKREDITOVÁN, NEJBLIŽŠÍ TERMÍN KONÁNÍ SEMINÁŘE JE ZÁŘÍ 2021

Prakticky zaměřený seminář věnovaný ekologii sinic a řas, jejich determinaci a využití v biomonitoringu. Cílem semináře je poskytnout informace z ekologie sinic a řas v takovém množství, aby byli vyučující schopni se studenty provádět praktická pozorování v hodinách biologie, seminářích nebo při praktických cvičeních.

 • předpokládaná kapacita semináře: 25 účastníků
 • hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin 
 • účastnický poplatek: 424 Kč (z poplatku hrazeny studijní materiály, občerstvení a odměna pro lektory)
 • náplň semináře:
  • biotopy sinic a řas (přednáška, 2 hodiny)
  • ekologické adaptace sinic a řas (přednáška, 1 hodina)
  • využití sinic a řas v biomonitoringu (přednáška, 2 hodiny)
  • metody odběrů a zpracování vzorků (přednáška, 1 hodina)
  • příprava rozsivkových preparátů (praktická část, 2 hodiny)
  • determinace sinic a řas (praktická část, 5 hodin)
  • vyhodnocování kvality vody s využitím sinic a řas (praktická část2 hodiny)
  • závěrečná diskuze (1 hodina)
 • Fotogalerie: 2016

Lektoři

Všichni lektoři mají vzdělání v oboru algologie a zkušenosti s výukou studentů a popularizační činností. 

 • RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D. (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU)
 • Mgr. Josef Juráň, Ph.D. 
 • RNDr. Radka Mühlsteinová, MSc. (Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR a Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU)
 • Mgr. et Mgr. Alžběta  Vondrášková (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU)

Na semináři Mokřadní rostliny se podílejí pracovnice Botanického ústavu AV ČR a Sbírky vodních a mokřadních rostlin:

 • Mgr. Andrea Kučerová, Ph.D.
 • Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D.

 

Koordinátor, garant

S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Josefa Juráně, Ph.D. (Josef.Juran@ibot.cas.cz, +420 384 721 156) 

 

Formulář pro přihlášení:

Seminář "Determinační kurz sinic a řas", 18. a 19. dubna 2020. 

 
michael kors outlet michael kors handbags outlet